Pakkumiskutse „Vormsi valla Hullo külakeskuse haljasalade korrashoid 2023-2024”

Vormsi vallavalitsus otsib head partnerit, kes võtab enda hooleks Hullo keskasula haljasalade suvised niitmis- ja trimmerdamistööd, hekkide pügamise ja teeradade hooldustööd. Töid tuleb teostada erinevate masinatega – trimmer, muruniiduk või suurem traktorniiduk ebatasaste alade niitmiseks. Tööde kvaliteedinõuded on määratud objektide kaupa ja mõlemal aastal on arvestatud tööde tegemise ajaks periood mai – september.

Vormikohane pakkumus tuleb esitada kirjalikult ja digitaalselt allkirjastatuna Vormsi Vallavalitsuse e-posti aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 20.04.2023 kell 9:00.

Täpsemalt saab lugeda pakkumiskutsest: SIIN

Vormsi