PAKKUMINE

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja

vähempakkumise teeäärte puhastamiseks võsast

ja puudest Diby sadama teel. Puhastatakse 1,5

m ulatuses tee teljest mõlemale poole, kõrgusega

3 m. Pakkumised esitada 2 lõigu kohta eraldi.

Küttepuud tuuakse kooli katlamaja juurde,

võsa ja oksad põletatakse sobiva ilma korral või

viiakse ära. Täiendav info pakkumise kohta

telefonil 53 073 269 ja kaardimaterjali saab

vallamajast Valvi Sarapuu käest.

Ootame hinnapakkumisi vallavalitsusse

hiljemalt 15.juuniks 2017, kell 10.00.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus

märgusõnaga „Diby sadama tee“. Liiga kõrge

hinna korral jätab vallavalitsus endale õiguse

kuulutada vähempakkumise nurjunuks või

tellida töö ühel lõigul.

Lõik 1, pikkus 450 m

Lõik 2, pikkus 490 m

Vormsi