Pakkumine Hullo kaupluse rendile andmiseks

Vallavalitsus annab kasutamiseks kuni 10. aastaks Hullo kaupluse hoone ruumid koos selle juurde kuuluva laoruumiga ning teenindamiseks vajaliku maa-alaga, kat nr 90701:002:0391, aadressil Hullo küla, Vormsi vald

Rentnikult eeldatakse:

 • Kauplus on avatud iga päev
 • Tagatakse esmatarbekaupade olemasolu ja mõistlik kauba tellimise võimalus
 • Vajadusel tagatakse kauba kojukanne
 • Korraldatakse panditaara vastuvõtt vähemalt üks kord nädalas
 • Peale põhikonstruktsioonide on hoone korrashoid rentniku kulu
 • Kõrvalkulude eest tasub rentnik (elekter, küte, vesi jms)
 • Rentnik hoiab korras hoone juurde kuuluva maaala
 • Hoiab korras hoones asuva internetipunkti ja teeb koostööd Vormsi postkontoriga
 • Ei ole maksuvõlgnevusi

Rendipakkumisel palun märkida

 1. Tegevusplaan, eelnev kogemus samas valdkonnas ja muud oluliseks peetavad asjaolud.
 2. Rendi hind ühes kuus
 3. Rendi pikkus, võimalik kuni 10 aastat.
 4. Kas ja milliseid soodustusi on kavas teha Vormsi elanikele või vähekindlustatud gruppidele.

 

Pakkumised palume esitada vallavalitsusele hiljemalt 8. jaanuariks 2021.a kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kauplus“.

Vallavalitsus jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi vastavalt esitatud pakkumustele.

Vormsi