Maakasutustoetuse taotlusi saab esitada kuni 30.septembrini

Vormsi vald maksab juba 2010. aastast oma ettevõtetele ja püsielanikele maakasutustoetust, et soodustada sihipärast maa kasutamist, parandada metsade majandamise ja heakorra olukorda Vormsi vallas. 

Maakasutuseks e. maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust.

Maakasutustoetuse taotlusi võtab vallavalitsus vastu igal aastal kuni 30. septembrini  (vorm lae alla SIIT). Taotluses tuleb kirjeldada maa kasutamist iga kinnistu kohta eraldi. Maakasutus peab olema kontrollitav või tõendatud, taotlusele tuleb lisada veel järgmised dokumendid:

1) taotleja nimele Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud maamaksu teate koopia
2) maamaksu täies ulatuses tasumist tõendav maksekorralduse koopia
3) Maksu- ja Tolliameti tõend võlgnevuste puudumise kohta
4) äriühingu puhul ettevõtte kõigi omanike omandiõigust tõendav Äriregistri väljavõte
5) üle 7 ha suuruse metsamaa puhul koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.

Vallavalitsusel on õigus küsida lisadokumente või korraldada paikülevaatust esitatud taotluse kontrollimiseks.

Täpsemad reeglid toetuse taotlemiseks ja maksmiseks on kirjeldatud volikogu määruses „Maakasutustoetuse maksmine“, millega saab tutvuda SIIN.

Vormsi