KUTSE VOLIKOGULE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 21. istung toimub esmaspäeval 28. oktoobril 2019. a
kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.
Päevakord:
1. Eelnõu: Vaba metsamaa erastamise nimekirjast kustutamine. Vormsi Vallavolikogu otsuse
muutmine (ettekanne Valvi Sarapuu).
2. Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030, esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu).
Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
3. Eelnõu: Heakorra eeskirja muutmine (ettekanne Eidi Leht). Eelnõu suunatud maaelu- ja
majanduskomisjoni.
4. Eelnõu: Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (ettekanne Ivo
Sarapuu).
5. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse
punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

,

Vormsi