Kutse volikogule

 Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 18. istung toimub esmaspäeval 27. mail 2019. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

 Päevakord:

  1. Eelnõu: Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019‒2022 (ettekanne Ene Sarapuu).
  2.  Eesti Linnade ja Valdade Liidus liikmena osalemine ning selle üldkogule ja volikogusse Vormsi valla esindajate nimetamine (ettekanne Ivo Sarapuu).
  3. Info

  

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

 

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

 

,

Vormsi