Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 11. istung toimub esmaspäeval 24. septembril 2018. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Seisukoha andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Harilaiul (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni.
2. Eelnõu: Loa andmine kinnisasja omandamiseks (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni.
3. Eelnõu: Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2018-2022 teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
4. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
5. Eelnõu: Audiitori määramine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni.
6. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi