Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 35. istung toimub esmaspäeval 3. aprillil 2017. a kell 10.30 Hullo koolituskeskuses.

  1. Eelnõu: MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liitu astumine ning esindajate nimetamine.

  2. Muudatusettepanekud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõule.

  3. Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus.

  4. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi