Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 32. istung toimub esmaspäeval 19. detsembril 2016. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Hullo külas Vana karjääri ümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine.
2. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 2013. aasta 19. märtsi otsuse nr 13 muutmine.
3. Eelnõu: Vormsi vallavanema palga määramine.
4. Eelnõu: Vormsi valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine.
5. Vormsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamisest.
6. Ülevaade sotsiaaltöö hetkeolukorrast.
7. Ülevaade MTÜ Nutikas Vormsi hetkeolukorrast.
8. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi