Kutse Vallavolikogu istungile

LP Vormsi Vallavolikogu liige!

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 23. istung toimub neljapäeval 30. jaanuaril 2020. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 2018. aasta 29. jaanuari otsuse nr 1 muutmine
  2. Eelnõu: Vallavanema palga määramine.
  3. Vormsi valla 2020. aasta eelarve esimene lugemine.
  4. Info

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56  7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi