Kutse kodanikuhariduse inspiratsioonipäevale “Targem kodanik, parem ühiskond”, 18.04

Hea kogukonnaringi eestvedaja, Läänemaa kohaliku omavalitsuse esindaja ja ekspert!

Läänemaal toimus ajavahemikus 27. september – 20. november 2023 Haapsalu Rahvaülikooli eestvedamisel “Kodanikuks olemise ABC” kogukonnaring.

Kutsume teid osalema kodanikuhariduse inspiratsioonipäeval “Targem kodanik, parem ühiskond”, mis toimub 18. aprillil Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas (Vene 6, Tallinn). Alustame kogunemisega kell 10.30 ja lõpetame päeva kell 15.30.

Kodanikuharidus on oskuste, teadmiste ja väärtushinnangute kujunemise protsess, mis toetab aktiivset ja vastutustundlikku ühiskonnaelus osalemist. Oma õigustest ja võimalustest teadlikul kodanikul on nii tahe, võimalused kui ka pädevus teostada end täieõigusliku kogukonnaliikmena. Kodanikuhariduse kaudu taastoodetakse kodanikuühiskonda, tagades keskkonna, kus aktiivseks kodanikuks olemist väärtustatakse.

Just aktiivsema ja teadlikuma kodaniku kujundamisele keskendusid rahvaülikoolide poolt erinevates Eesti maakondades läbi viidud kogukonnaringid, mis tegutsesid ajavahemikus 2023-2024 projekti “Kodanikuks olemise ABC” raames.

Aprillikuise inspiratsioonipäeva raames tutvustame nende tulemusi ja kutsume teidki kaasa mõtlema, mismoodi projekti jooksul käivitatu pealt edukalt edasi minna. Päeva jooksul jagame projekti edulugusid ja õppetunde, mõtestame ja arutame, mida teame ning milliseid mustreid näeme kodanikuhariduse edendamisel ja millised võiksid või peaksid olema tuleviku õppimisvõimalused. Päeva lõpetame tulevikku vaatava poliitikakujundajate vestlusringiga.

Inspiratsioonipäevale saab registreerida kuni 10. aprillini (k.a) selle lehe kaudu: https://forms.gle/TFxbVZDHvXH2ujZ79

Inspiratsioonipäeva korraldab Eesti Rahvaülikoolide Liit projekti “Kodanikuks olemise ABC” raames, mida rahastab Norra Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 

Projekti kohta leiab lähemat infot meie kodulehelt.

Peatse kohtumiseni!

Vormsi