Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 20.11 – 26.11

Nädalale andsid värvi mitmed koolitused ja kohtumised nii saarel kui mandril. Aasta hakkab lõpu poole jõudma, mis sunnib ka paljudes töödes otsi kokku tõmbama.

Teisipäeval, 21. novembril osalesid infojuht Karina Kipt ja vallavanem Maris Jõgeva kriisikommunikatsiooni koolitusel Haapsalus.

Kolmapäeva, 22.novembri hommikul kohtus vallavanem Maris Jõgeva Vormsi Lasteaed-Põhikooli streigijuhi ja õpetajatega. Räägiti sellest, kuidas Vormsil õpetajate tööd ja panust enam väärtustada.

Pealelõunal toimus SA Läänemaa nõukogu koosolek. Nõukogus esindavad Vormsi valda volikogu esimees Jaak Kaabel ja vallavanem Maris Jõgeva.

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma ja infojuht Karina Viks osalesid kaasamise koolitusel.

Neljapäeval, 23.novembril osales vallavanem tulevikuomavalitsuse ümarlaua kohtumisel. Sellel korral küll veebi teel. Toimus ka järjekordne Hõbekohvik, millel tuli juttu infovahetusest vallavalitsuse ja saare elanike vahel.

Reedel, 24. novembril arutas majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv Kihnu Veeteede juhi Jaak Kaabeliga võimalikke muudatusi Vormsi praamigraafikus.

  • Vormsi vald sai Saxby sadamaala süvendustöödeks ehitusloa
  • kolmapäeval, 29. novembril kell 10 on tähtaeg lumetõrje pakkumiste tegemiseks
  • alanud nädalal on taas rahvamajas üldplaneeringu avalik arutelu
  • täpsustunud on vallavalitsuse külaskäikude järgmised ajad: 2. 12 Diby+Norrby+Söderby; 3.12 Hosby

 

Vormsi