Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvoorude avanemisest

Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvoorude avanemisest

Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvoorude avanemisest 2019. aasta rakenduskava alusel

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2019.  aasta rakenduskava alusel. Rakenduskava on vastu võetud Kodukant Läänemaa 03.10.2018 üldkoosolekul ja PRIA poolt heaks kiidetud otsusega 31.10.2018 nr 13-21.4/18/642.

Taotlusi võetakse vastu järgmistes meetmetes:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine, seal hulgas kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine

Taotluste vastuvõtt: 7.-13.03.2019 16:00*
Meetme eelarve: 319 687 €
Hindamise tähtaeg: 10.05.2019

Meede 2. Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine

Taotluste vastuvõtt: 73.-9.04.2019 16:00*
Meetme eelarve: 304 791 €
Hindamise tähtaeg: 5.06.2019

*Suur-ja kogukonnateenuse projektide esitamise kinnitab KKLM üldkoosolek. Planeeritud üldkoosoleku kokkukutsumise aeg on 20.02.2019. Taotleja esitab projektiga seotud materjalid vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist KKLM büroole.

NB! Taotluste vastuvõtmise tähtaeg on taotlusvooru viimane päev kell 16:00.

Meetme kirjeldus ja taotlemiseks vajalik informatsioon avaldatakse kodulehel www.kklm.ee rubriigis LEADER: http://kklm.ee/leader-meedetaotlemine/

Infopäevad toimuvad:

23.01 kl 14 Risti põhikooli MFK väike saal (Lõuna 4, Risti)
24.01 kl 14 Lihula kultuurimaja õppeklass (Tallinna mnt 1A, Lihula)
25.01 kl 10 RKAS büroohoone II korruse saal (Lahe tn 8, Haapsalu)
29.01 kl 14 Nõva külastuskeskuses (Peraküla, Lääne-Nigula vald)

Päevakorras:

  1. Kodukant Läänemaa rakenduskava meetmetest
  2. KKLM LEADER projektitoetuse taotlemine

Registreerimine infopäevadele laaneliider@kklm.ee

Info ja nõustamine taotluste esitamise osas:

LEADER toetuste nõustamine (Meede 1):
Kaja Karlson, KKLM tegevjuht,  tel. +372 5817 0479, kaja.karlson@kklm.ee
Kersti Palmiste, SA Läänemaa ettevõtluskonsultant, tel.+372 510 5141, kersti.palmiste@laanemaa.ee

LEADER toetuste nõustamine (Meede 2):

Maarja Pikkmets, LEADER projektijuht, , tel. +372 5322 9288, maarja.pikkmets@kklm.ee
Tiina Ojamäe, SA Läänemaa MTÜ konsultant, +372 56352591, tiina.ojamae@laanemaa.ee

Vormsi