Katlakütja töökuulutus

Vormsi Vallavalitsus võtab alates 1.septembrist 2016 täistööajaga tööle katlakütja.

Töötamiseks nõutav kutsetunnistus, selle puudumisel vajalik koolitusel osalemine, koolitusinfo http://www.e-katedraal.ee/

Töötingimustega saab tutvuda kohapeal, täiendav info telefonil 52 963 18.

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi