Kase detailplaneeringu algatamine Hosby külas

Vormsi vallavalitsus võttis vastu 17.01.2022 korralduses nr 1 Vormsi vallas Hosby külas Kase mü (katastritunnus 9070:003:0194 suurus 2,36ha) detailplaneeringu algatamise.

Planeeringu eesmärk on eluhoone ja lauda ehitamine koos vajalike tehnovõrkude ja ligipääsuteega.

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi