Kalanduse ja merenduse projektide taotlusvoor 24.01-2.02

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine “ 2022. aasta taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades

  1. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 73 578,72 €.
  2. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 73 067,76 €.
  3. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 83 287,03 €.
  4. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 25 548,17 €.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 24. jaanuar – 2. veebruar 2022.

Tegemist on selle rahastusperioodi viimase taotlusvooruga ning vahe selle ja järgmise taotlusvooru vahel võib olla tavapärasest pikem.

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib julgesti kontakti võtta telefonil +372 5301 9815, e-posti aadressil info@lrs.ee.

Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Raina Jeeberg
Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ
Tegevjuht

Vormsi