Huviringide avanädal

Talharpa õpe toimub kaks korda kuus laupäeviti õpetajate Liisa Koemets-Bastida ja Helle Suurlaht juhendamisel. Õpetajad juhendavad vaheldumisi õpilasi, kord õp Liisa ja teine kord õp Helle. Toimuvad nii individuaal-, paaris-, kui ka rühmatunnid vastavalt mänguoskustasemetele. Õpitakse Vormsi ja rannarootsi alade, Mandri-Eesti ja teiste maade lugusid. Õppeaasta jooksul osaletakse Viljandi talvepäevade laagris, kuhu tulevad kokku talharpa huvilised Eestist ja väljaspoolt. Samuti avaneb õpilastele mitmeid huvitavaid esinemisvõimalusi saarel ja mandril.

Laupäeval, 10.09 kell 11.30

Juhendaja: Liisa
Koht: Koolimaja


Showtantsu trennis õpitakse erinevas stiilis tantsukavu ning muusika tunnetamist. Lisaks sellele õpitakse tantsutehnikat, akrobaatilisi elemente ning arendatakse tasakaalu, painduvust ja jõudu. Õppeaasta jooksul on rühmal mitmeid esinemisvõimalusi. Lisaks kõigele eelnimetatule saab iga tantsija meie trennist endale kaasa suurepärase saavutuse- ja tiimitunde.

Teisipäeval, 13.09 kell 14.30

Juhendaja: Madli
Koht: Rahvamaja


Judo on idamine sportlik võitluskunst, samuraide pärandus, mille kohandas tänapäeva Jigoro Kano 19. saj. lõpus – 20. saj. alguses. See on pika ajalooga ja iidsete traditsioonidega erinevate maadlustehnikate omandamine. Eluviis, millest on saanud olümpiamängude spordiala. Väga olulisel kohal on austus ja lugupidamine nii iseenda kui ümbritseva suhtes. Algõppes paneme suurt rõhku koordinatsioonile ja üldfüüsilisele ettevalmistusele, oma keha valitsemisele. Õpime põhjalikult ära kukkumistehnikad, peale mida hakkame omandama erinevaid heitetehnikaid vastavalt välja töötatud vöö programmidele.

Reedel, 16.09 kell 12.45 trenn koolilastele

kell 16.00 trenn lasteaialastele

kell 17.00 trenn täiskasvanuile 

Kohal ka sensei Gunnar

Juhendaja: Tiit
Koht: Koolimaja

Õhtul toimub huvi korral õppeõhtu: elementaarne esmaabi sporditraumade puhul. Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 13.09 e-mailile: tiit.adams@gmail.com


Näiteringi eesmärgiks on kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste, kõne ja väljendusoskuse arendamine, esinemisjulguse ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine. Vormsi näitering on tegutsenud peaaegu aasta aega ja on laval esitanud juba 2 teatrietendust.

Teisipäeval, 20.09 kell 19.00 

Juhendaja: Veronika
Koht: Rahvamaja

Vormsi