Hääleta kaasava eelarve ettepaneku poolt!

Vormsi valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine on alanud ja kestab 10.-20. novembrini.

Enim hääli saanud ettepanek viiakse ellu. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks!

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Vormsi valla territooriumil.

Oma hääle saab anda VOLIS keskkonnas. Lisaks saab hääletada ka Vormsi vallamajas.

Juhend VOLIS hääletamiseks:

  1. Avada www.volis.ee
  2. Vajutada nupule Sisenemine (üleval paremal nurgas)  ja autentida ennast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
  3. Pärast sisse logimist valida vasakult poolt omavalitsuste loendist Lääne maakonna alt Vormsi vald
  4. Klikkida sakil Osale (menüüribal)
  5. Valida ettepanek, mille poolt soovitakse hääletada ning klikkida ta nimel
  6. Ettepaneku lehel on Hääleta nupp, klikkida sinna peale
  7. Kuvatakse teade Olete hääletanud [tehtud valik] poolt. Kui soovite hääletada uuesti, siis kustub teie varasemalt antud hääl

***************

Oma hääle saab anda järgmiste ettepanekute poolt: 

1. Instagrammable Vormsi

Ehitame Saxby mereäärde kiige või kiigepaari, millel on Vormsi sõnamärk (logo) ja markeerime kaartidel kiige asupaiga kui hea asukoha foto tegemiseks. Sinna juurde lisame infotahvli mitmes keeles üleskutsega jäädvustada oma Vormsi hetki #vormsi #ormsö.

Vormsil puudub hea koht kohustusliku” foto tegemiseks, mis aitaks tuua saarele tuntust. Fotod ja videod aitaks kaasa positiivse tuntuse kujunemisele saarest. Inimeste jagatud sisu on muutumas järjest olulisemaks, sest just selle põhjal tehakse valikuid kuhu reisida või kuhu tulevikus elama asuda. Lisaks oleks see tore koht ka Vormsi enda inimestele päikeseloojangu vaatamiseks ja pildistamiseks. Lahendus saab vastupidav tuultele ja aastaaaegade vaheldumisele. Põhiline materjal võiks olla puit.

2. Avalik rattahooldusjaam

Paigaldame Hullo keskusesse avaliku rattahooldusjaama, mis on mõeldud saare elanikele ja külastajatele tasuta kasutamiseks.

Hooldusjaama korpus on kinnitatud vundamendi külge vargakindlate kruvidega. Kõik tööriistad on kinnitatud roostevaba teraskaabli külge. Teraskaabel on aga piisavalt pikk, et ulatab jalgratta küljes kõikide vajalike osadeni. Hooldusjaam on varustatud käsipumbaga ning sinna juurde kuulub ka adapter, mis sobib erinevatele ventiilidele. Hooldusjaama konstruktsioon on tehtud selliselt, et jalgratta saab raamile asetada, mis selle ühtlasi ka lukustab”. Jalgratas ei liigu eest ära ja keeratavaid komponente on lihtsam käsitleda. Soetatav hooldusjaam võimaldaks laadida elektriratast ja sobib ka autorehvide pumpamiseks.

3. Väliõhu korvpalliväljak

Korrastame kooli taga oleva korvpalliväljaku, vajadusel nihutades selle sobivamale alale.  Ehitame olemasoleva ja väsinud platsi asemel uue ja pisut suurema puitpõrandaga väljaku, mille ühte otsa tuleb juba olemasolev korvpallikorv ja teise otsa 9 rõngaga korvikonstruktsioon.

Saarel ei ole sportimise võmalusi üleliia palju. Välikorvpalliplatsi täiendamise eesmärk on arendada vabaaja veetmise võimalusi ja tekitada koht kus eelkõige saare noortel on võimalus aktiivselt aega veeta.

4. Bussipeatused ja postkastid korda

Remondime/ korrastame bussipeatused – vaatame üle ja parandame parandamist vajavad katused, valgustuse, seinad, teadetetahvlid, postkastid. Erilost hoolt vajavad postkastid, et varustada need õigete omanike ja talude nimedega. Samas vaatame üle ka teadetetahvlid, täpsustame nendes asjakohase info.

Bussipeatustes olevad infotahvlid ja postkastid on vajalikud. Täna aga lasevad bussipeatuste katused vett läbi, valgustus ei põle ja on mitmed muid hädasid.

5. Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid

Paigaldame üle saare ühtsed (Vormsi identiteediga) informatiivsed viidad, mis abistavad külastajaid infoga kus ja mis asub. Näiteks saaks paremini tähistada kiigeplatsi, seiklusrada, discgolfi rada, kirikut, rõngasriste, matkaradu, rändrahne, lautrikohti, randu jne. Sellega aitame orienteeruda saarel nii külalistel kui kohalikel (ka uutel elanikel), kes ehk ei teagi millisest teeotsast saab matkarajale või et kiigeplatsil on seiklusrada. Igasse külla lisame plakatite näol tükikese küla ajaloost. Näitena on Hosby tee otsas olev sein, kus teksti kui piltide abil tutvustatakse küla ajalugu.

Parem viidasüsteem ja külade loo tutvustamine aitab hoida ajaloo väärtusi, tutvustab saart veel lähemalt. Kindlasti annab see väärtust ka kohalikele inimestele, kes saavad oma (vanavanemate) mälestusi meenutada…

6. Avalikud rannad korda

Paigaldame kolme saare randa – Borrby, Sviby ja Norrbysse välikäimlad, prügikastid ja kus puudu, sinna ka piknikupingi. Ala korrastades korraldame talgute korras ka mõned adrurigid – viime adru soovijatele küladesse. Borrby ja Sviby rannad on enim külastatavad rannad, Norrby sadamaala puhkekohta on aastate jooksul on Norrby-Söderby küla elanikud heakorrastanud ja märganud turistide ja kalameeste külastatavuse suurenemist.

Vormsi randu ei ole aastaid hooldatud, samuti puudub mõnusaks rannaskäiguks vajalik inventar – välikäimlad ja prügikastid. Ametlike supluskohtade ja rannaalade puhkealana kasutusse võtmine, selleks  vajaliku inventariga varustamine aitab luua positiivset muljet kogu saarest, aga teeb ka saarel viibimise meeldivamaks nii kohalikule elanikule kui külalisele. Samuti aitab see ära hoida looduskeskkonna saastumist.

7. Valgustatud prügimajad

Paigaldame saare prügimajadesse autonoomse valgustuse, mis sarnaselt bussipeatustega töötab liikumisanduriga ja toimib päikesepaneelide toitel.

Prügimajade süsteem Vormsil on erandlik ja uudne ikka veel, vaatamate sellele, et projektist on möödas teab mitu aastat. Peamine mure prügimajades (ka suvel) on see, et seal on pime või parimal juhul hämar. Pikalt on räägitud ja oodatud valgust. Erinevalt bussipeatustest kasutavad prügimaju suur enamus Vormsi täiskasvanutest ja suvilaomanikest.

8. Vormsi saare turundusplaan koos tegevustega aastaks 2023

Ühes turismiettevõtete ja teiste ettevõtetega koos paneme paika tegevuskava Vormsi valla „nähtavaks tegemiseks, kaasates asjatundjana mõnd turundusettevõtet. Läbi tuleb mõelda messidel osalemine, infomaterjalid ja infokandjad. Kaasava eelarve summat kasutaks eelkõige plaani alusel kokkulepitud olulisemate tegevuste rahastamiseks. Üheks väljundks võiks olla praamil olev infoekraan, millelt saarele Kasusaajateks on saare ettevõtjad – turismiettevõtjad, käsitöö selts, väiketootjad, toitlustajad jne.

Eelmisel aastal oli siseturism väiksem kui üle-eelmisel. Koroona aja fenomenile, et inimesed eelistava Eestis puhkamist, enam loota ei saa. Seega peaks saar ise pilti trügima. Kohe-kohe on kasutusvalmis uus bränd, millega on tehtud ka turundusplaaniks suur eeltöö, et ühtset visuaali luua. Nüüd tuleb vaid ettevõtjad kokku koguga ja mõelda, mille järgi on vajadus.

9. Vormsi prooviruum muusikasõpradele

Ostame muusikainstrumente ja eraldame väikese nurgakese koolimajas, rahvamajas või mõnes muus avalikult kasutatavas hoones, et vormsilased saaksid oma silmaga ja kätega muusikat teha ja katsetada, proovida pille ja võib olla isegi alustada bändiga. Siinkohal ei ole vanus ka oluline faktor ning kõik kes soovivad mingit pilli harjutada või mängida, saavad seda sobivalt teha.

Kaasava eelarve raha saab alustada ruumi komplekteerimiseks. Muusikasõbra jaoks on instrument personaalne, aga üks korralik trummikomplekt, mikserpult ja kõlarid kuluvad bändiruumi vägagi ära.

Vormsi