Volikogu

Vormsi Vallavolikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis on valitud Vormsi valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel. Volikogu annab määrusi ja otsuseid, mille abil korraldatakse kohalikku elu Vormsi vallas. Volikogu istungid toimuvad reeglina iga kuu viimasel esmaspäeval koolituskeskuses Hullos. Kõik istungid on avalikud ja kõik inimesed on teretulnud kuulama.

Alates septembrist 2014 saab volikogu istungite ülekandeid vaadata otse internetist. Vaata siit!

Vallavolikogu 9. koosseis

Volikogu e-post: volikogu@vormsi.ee

Jaak Kaabel

Volikogu esimees
Tel 5885 7127, jaakkaabel@gmail.com

Kata Varblane

Volikogu aseesimees
Tel 529 8358, kata.varblane@gmail.com

Arvo Allik

Tel 5656 5050, arvo@vormsi.ee

Algor Streng

Tel 518 7190, algor.streng@gmail.com

Heino Paulus

Tel 5687 0808, heino87@hot.ee

Ivo Sarapuu

Tel 5625 5927, ivo@vormsi.ee

Madli Tarjus

Tel 5303 1266, madli.tarjus@gmail.com


Volikogu 9. koosseis on ametis alates 10. novembrist 2021.

Vallavolikogu komisjonid

Hariduskomisjon

Madli Tarjus (esimees), Kata Varblane (aseesimees), Kairi Aavere, Day-Lee Holm, Kristi Erkmann, Kristina Rajando, Henry Timusk

Kultuurikomisjon

Kata Varblane (esimees), Jaak Kaabel (aseesimees), Björn Berggren, Marju Tamm, Yngve Rosenblad, Henry Timusk, Barbi Pilvre, Malle Hokkonen

Sotsiaal- ja turvalisuskomisjon

Madli Tarjus (esimees), Algor Streng (aseesimees), Jonne Berggren, Veronika Isberg, Ege Kanarbik, Riima Koch, Ene Rand, Mikk Varblane

Majanduskomisjon

Jaak Kaabel (esimees), Kata Varblane (aseesimees), Arvo Oorn, Jakob Saks, Mikk Puurmann, Toomas Sarv, Ivari Sarapuu, Andreas Viks

Ehitus- ja keskkonnakomisjon

Algor Streng (esimees), Madli Tarjus (aseesimees), Ants Rajando, Elle Puurmann, Veiko Valdmets, Henry Timusk, Siim Särekanno, Taavi Hirtentreu