Vallavalitsus

Vastavalt Vormsi Vallavalitsuse korraldusele, toimub ametnike vastuvõtt COVID-19 leviku ajal eelregistreerimisega.

Ametnike vastuvõtule saab registreerida: telefonil 529 6318 või kirjutades e-postile vv@vormsi.ee


Vormsi Vallavalitsus on täidesaatev organ, mille moodustab vallavanem. Vallavalitsuse kinnitab volikogu. Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline.

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti Vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau, Meeme Veisson ja Tanel Viks.

1. jaanuari 2022 seisuga on Vormsi vallas registreeritud 444 elanikku.

Vormsi vallavalitsus

7. jaanuaril 2022 kinnitas volikogu Vormsi vallavalitsuse koosseisu: Age Hälvin, Eda Leesalu, Meelis Mägi ja Toomas Valge

Vormsi vallavalitsuse ametnikud

Vallavanem

Maris Jõgeva
Telefon: (+372) 5342 1726
E-post: maris@vormsi.ee

Vallasekretär

Eidi Leht
Mobiil: (+372) 507 0927
E-post: eidi@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: EPA kõrgharidus, pädevustunnistus

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist (0,75)

Janika Viilma
Mobiil: (+372) 5303 5222
E-post: janika@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Maavarade spetsialist (0,1)

Meeme Veisson
Mobiil: (+372) 518 5755
E-post: meeme@vormsi.ee
Alus: tööleping

Saarevaht (0,5)

Aivar Nõva
Telefon: (+372) 5300 5196
E-post: saarevaht@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Arendus- ja majandusspetsialist

(Ametikoht on täitmata)

Keskkonna- ja planeeringuspetsialist

Keskkonna- ja planeeringualastes küsimustes aitab Vormsi valda Tuuli Veersalu

Infojuht

(Ametikoht on täitmata)
Telefon: (+372) 529 6318
E-post: vv@vormsi.ee

Raamatupidaja

Ilona Laur
Telefon: (+372) 5332 4425
E-post: raamatupidamine@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: rakenduslik kõrgharidus, Audentese Erakool

Ehitusspetsialist (0,5)

Riina Nedzelskiene
Telefon: (+372) 525 8025
E-post: riina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, EKA

Kultuuri- ja kogukonnaspetsialist (0,75)

Eda Leesalu
Telefon: (+372) 5343 6771
E-post: eda@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: kõrgharidus

Vallavalitsuse tööaeg

E-R kl 8-16.30

Vallavalitsuse kontaktandmed

Vormsi Vallavalitsus
Registrikood 75022427
Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Arveldusarve EE702200001120170356

Dokumendid

Amphora link ametlikuks kasutamiseks: SIIN

Vormsi vallavalitsuse puhkused 2022

Ametnike palgaandmed on rahandusministeeriumi kodulehel (keri lehe lõppu ja vaata alajaotust Avalikustatud palgaandmed, failides on omavalitsused tähestikulises järjekorras).

Vormsi vallavalitsuse privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Toimingupiirangud

Vallavalitsuse palgajuhend

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord