Vallavalitsus

Vastavalt Vormsi Vallavalitsuse korraldusele, toimub ametnike vastuvõtt Covid-19 leviku ajal eelregistreerimisega.

Ametnike vastuvõtule saab registreerida:

Helistades telefonil 52 96318 või kirjutades e-postile vv@vormsi.ee

 

Vormsi Vallavalitsus on täidesaatev organ, mille moodustab vallavanem. Vallavalitsuse kinnitab volikogu. Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline.

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti Vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau, Meeme Veisson ja Tanel Viks.

1. jaanuari 2021. a. seisuga on Vormsi vallas registreeritud 406 elanikku.

Vormsi vallavalitsus

12. nov 2021 rahuldas uus Vormsi volikogu vallavalitsuse tagasiastumispalve. Uue vallavalitsuse moodustab tulevane vallavanem.

Vormsi vallavalitsuse ametnikud

Vallavanem

Ene Sarapuu
Telefon: (+372) 56 653 668
E-post: ene@vormsi.ee

Vallasekretär

Eidi Leht
Mobiil: (+372) 50 70 927
E-post: eidi@vormsi.ee
Alus: Ametijuhend
Haridus: EPA kõrgharidus, pädevustunnistus

Saarevaht

Aivar Nõva
Telefon: 53 00 5196
E-post: saarevaht@vormsi.ee
Alus: Ametijuhend

 

Kinnisvaraspetsialist

Telefon:
E-post:
Alus:

Finantsjuht

Janne Nazarov                                                                                                             Alus: tööleping                                                                                                 Haridustase: kõrgharidus, raamatupidamise kutsekvalifikatsioon I tase,
magistrikraad omandamisel                                                                                   Eriala: majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Sotsiaaltöö spetsialist, maavarade spetsialist

Meeme Veisson
Mobiil: (+372) 518 57 55
E-post: meeme@vormsi.ee
Alus: tööleping

Referent- andmekaitsespetsialist

Egon Erkmann
(osalise tööajaga)
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee
Alus: Ametijuhend
Haridus: kõrgharidus

Raamatupidaja

Ilona Laur
Mobiil: (+372) 53 32 4425
E-post: raamatupidamine@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: rakenduslik kõrgharidus, Audentese Erakool

Ehitusinsener

Riina Nedzelskiene
Mobiil: (+372) 52 58 025
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E-post: riina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, EKA

Kultuuri-, hariduse- ja noorsootöö spetsialist

Eda Leesalu
Mobiil: (+372) 53 43 6771
E-post: eda@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: Kõrgharidus

Vabad ametikohad:

Vaba töökoht: Tööpakkumine arendus- ja majandusspetsialist

Vallavalitsuse tööaeg: E-R kl 8-16.30, 25. juuni – 15. aug E-R kl 7-15.30

Vormsi Vallavalitsuse kontaktandmed:

Registrikood 75022427,
Arveldusarve nr EE702200001120170356
Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Dokumendid

Amphora link ametlikuks kasutamiseks: VAJUTA SIIA

Vormsi vallavalitsuse puhkused 2021

Ametnike palgaandmed

Vormsi vallavalitsuse privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Toimingupiirangud

Vallavalitsuse palgajuhend

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107?leiaKehtiv