Uudis

Vormsi vallavalitsuse teade

Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu KSH programmi…

Vormsi