KUTSE VOLIKOGULE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 14. istung toimub esmaspäeval 31. detsembril 2018. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.
Päevakord:

  1. Metsateemalise küsitluse hetkeseis (ettekanne Ivo Sarapuu).
  2. Ülevaade Eesti Saarte Kogu 2.12.2018 üldkogust (ettekanne Ene Sarapuu).
  3. Vormsi valla 2019. aasta eelarve arutelu (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja
    majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
  4. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 14. istung toimub esmaspäeval 31. detsembril 2018. a
kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 14. istung toimub esmaspäeval 31. detsembril 2018. a
kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Vormsi