Vormsi vallavolikogu valimiseks kontrollige enda elukohaandmed enne 17. septembrit

Siseministeerium soovitab inimestel enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks hääletamisega seotud informatsioon.

Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 17. septembri seisuga. Seetõttu on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas. Kui elukoht on muutunud, saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal või saata postiga.

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse oktoobri alguses. Teabelehe eesmärk on anda üldist infot hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 7. oktoobril.

Kohalikel valimistel saavad oma hääle anda kõik Eestis elavad vähemalt 16aastased Eesti kodanikud, muude EL-i liikmesriikide kodanikud ning siin pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad EL-i mittekuuluvate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.

Vormsi