Vormsi Vallavolikogu istung toimub 19.01.2024

Vormsi Vallavolikogu istung toimub 19.01.2024 algusega kell 13.30 koolituskeskuses Hullos.

Istungit saab jälgida otseülekandena veebis

Päevakorra projekt:

1. Vormsi valla hankekord
Ettekandja majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

2. Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+” muutmine (II lugemine)
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

3. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023‒2027 (II lugemine)
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

4. Vormsi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

5. Vormsi Vallavolikogu 27.01.2023 määruse nr 4 “Vormsi Vallavalitsuse palgajuhend” muutmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

6. Vormsi valla 2024. aasta eelarve I lugemine
Ettekandja finantsjuht-raamatupidaja Agle Romulus
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

7. Informatsiooni ärakuulamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

 

 

Jaak Kaabel

volikogu esimees

Vormsi