Vormsi Vallavolikogu istung toimub 10.05.2024

Vormsi Vallavolikogu IX koosseisu kolmekümnes istung toimub 10.05.2024 algusega kell 13.30 koolituskeskuses Hullos.

Päevakorra projekt:

1. Vormsi Vallavolikogu esimehe valimine
Ettekandja volikogu aseesimees Kata Varblane

2. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks
Ettekandja vallasekretär Cariina Pähk

3. Rumpo küla Kruusaaugu detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja keskkonna- ja planeeringuspetsialist Marja-Liisa Meriste
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

4. Rumpo küla Humpo detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
Ettekandja keskkonna- ja planeeringuspetsialist Marja-Liisa Meriste
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

5. Vormsi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

6. Vormsi valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja finantsjuht-raamatupidaja Agle Romulus
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

7. Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras
Ettekandja majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

Kata Varblane
volikogu aseesimees

Vormsi