KUTSE VOLIKOGULE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 22. istung toimub esmaspäeval 23. detsembril 2019. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Nõusolek Suuremõisa külas Männituka ja Mastimänni katastriüksuste sihtotstarbe muutmiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Valvi Sarapuu).

2. Eelnõu: Vormsi valla 2019. aasta esimene lisaeelarve (ettekanne Ene Sarapuu).

3. Vormsi valla 2020. aasta eelarve (ettekanne Ene Sarapuu).

4. Eelnõu: Vormsi valla arengukava 2020-2030 vastuvõtmine (ettekanne Ene Sarapuu).

5. Eelnõu: Vormsi raamatukogu põhimäärus (ettekanne Ene Sarapuu).

6. Eelnõu: Vormsi raamatukogu kasutuseeskiri (ettekanne Ene Sarapuu).

7. Ülevaade Eesti Linnade ja Valdade Liidu komisjonide töökorraldusest (ettekanne Ene Sarapuu).

8. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

,

Vormsi