Vormsi uueks vallavanemaks saab Maris Jõgeva

17. detsembri volikogu istungil kinnitati häälteenamusega järgmiseks vallavanemaks Maris Jõgeva.

Maris on Vormsiga seotud olnud enamuse elust ja tema esimene töökoht oli Vormsil.

Vormsi vallavanemana soovib ta kokku tuua erinevad osapooled nii, et oleks võimalik leida ühisosa ja koos edasi liikuda.  Samuti käivitada vajalikud arendustegevused ja muuta kogu vallajuhtimine senisest enam näoga kodaniku poole.

Marisel on suured kogemused kogukondade ühendajana, juhtimiskogemus, avatus, hea suhtlemis- ja esinemisoskus. Tema tegutsemistahe ja soov ellu viia muutusi on heaks eelduseks vallavanema ametis toime tulemiseks.

Maris Jõgeva asub ametisse koos uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamisega, eeldatavasti jaanuari keskpaigas. Seni jätkab vallavanemana Ene Sarapuu.

Õnnitleme!

Maris Jõgeva

Sünd 1979. Lõpetas 2009 Tartu Ülikooli kutsemagistris sotsiaaltöö eriala.

Ta on töötanud muuhulgas Vormsi Põhikoolis ja vallavalitsuses, siseministeeriumis ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhatajana.

Tema tööd on seotud kodanikuühiskonna ja omavalitsuste kogukondade kaasamisega.

Praegu töötab ta Eestimaa Looduse Fondis.

Volikogu esimees Jaak Kaabel (vasakul) õnnitleb vallavanemaks valitud Maris Jõgevat. Foto: Kata Varblane

Vormsi