Vormsi Lasteaed-Põhikool otsib õpetajaid

  • * eesti keele ja kirjanduse õpetajat (täiskoormus),
  • * klassiõpetajat (olenevalt profiilist võimalik kuni täiskoormus),
  • * rootsi keele õpetajat (4–8 ainetundi ja 2 ringitundi nädalas),
  • * vene keele õpetajat (7–11 ainetundi nädalas),
  • * muusikaõpetajat (4 tundi nädalas),
  • * lasteaia muusika- ja liikumisõpetuse õpetajat (muusika 2 korda nädalas, liikumine 2–3 korda nädalas),
  • * kehalise kasvatuse õpetajat (3–4 ainetundi nädalas),
  • * käsitöö- ja kodunduse õpetajat (4–5 ainetundi nädalas),
  • * töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat (3–4 ainetundi nädalas).

Pakume võimalust panustada ainulaadse väikesaare kooli arengusse, paindlikku töökorraldust, võimalust töötada ja elada Vormsil.

Ootame kandidaatidelt häid erialaseid ja pedagoogilisi oskusi, head suhtlemisoskust, vastavust kvalifikatsiooninõuetele, valmisolekut töötada liitklassidega/ liitrühmaga.

Kasuks tuleb eelnev pedagoogiline töökogemus.

Tööleasumise aeg hiljemalt 1. septembril 2023.

Avaldust, haridusttõendavate dokumentide koopiaid ja CV-d ootame hiljemalt 15. maiks aadressil kool@vormsi.ee.

Lisainfo tel. 5302 5275.

Vormsi