Dokumendiregister

Vormsi valla dokumendiregistrist näeb vallavalitsusele ja volikogule saadud või vallavalitsuse ja volikogu loodud dokumente. Valla avalikke dokumente on võimalik vaadata dokumendiregistri Amphora kaudu SIIN.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide piirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks tuleb esitada teabenõue.

Vallavolikogu määrused leiab Riigi Teatajast

Kiiremaks leidmiseks on allolev valik:

Valdkondlikud arengu- ja tegevuskavad

Heakord ja jäätmemajandus

Toetuste andmise korrad ja tingimused

Valla asutused

Üritused, projektid

Veel

Vormsi