Dokumendiregister

Vormsi valla dokumendiregistrist näeb vallavalitsusele ja volikogule saadud või vallavalitsuse ja volikogu loodud dokumente. Valla avalikke dokumente on võimalik vaadata dokumendiregistri Amphora kaudu SIIN.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide piirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi.

Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks tuleb esitada teabenõue.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on avalikustatud Riigi Teatajas

Valdkondlikud arengu- ja tegevuskavad

Heakord ja jäätmemajandus

Toetuste andmise korrad ja tingimused

Valla asutused

Üritused, projektid

Eelarve

Veel