Väikesaartele avanes taotlusvoor elukeskkonna parendamiseks

On avatud Väikesaarte programmi 2023. aasta taotlusvoor.

Väikesaarte programmi raames saab taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 15 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ning hakkab jälgima projektide elluviimist. 2023. aasta taotlusvooru projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 31.10.2024.

Väikesaarte programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 28. novembrist 2022 kuni 31. jaanuarini 2023.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31.01.2023 kell 16.00.

Taotlus tuleb esitada digitaalselt e-toetuse keskkonna kaudu aadressilt etoetus.rtk.ee

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt

Küsimuste korral saab informatsiooni telefoninumbritel tel 663 1883, tel 663 1884.

Vormsi