Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks.

Tere,

anname teada, et alates 18. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise  ning hakkab jälgima projektide elluviimist.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Taotluse esitamise tähtaeg on 11.03.2021 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Palume, et levitaksite saadud informatsiooni potentsiaalsete taotlejate hulgas enda poolt valitud kõige tõhusamal viisil. Palume kohalikel omavalitustel anda tagasisidet taotlusvooru kohta informatsiooni levitamisest hiljemalt 26. jaanuariks 2021.

 

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm

Küsimuste korral saab informatsiooni telefoninumbritel tel 663 1883, tel 663 1884.

 

Link pressiteatele https://www.rtk.ee/uudised/eesti-vaikesaared-saavad-elukeskkonna-parendamiseks-toetust-taotleda

 

Lugupidamisega

 

 

Kai Koord
Projektikoordinaator
Telefon: +372 663 1884
kai.koord@rtk.ee
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10122 Tallinn
telefon +372 663 8200 › faks +372 663 8299
e-post info@rtk.eehttp://www.rtk.ee
Vormsi