Uuest õppeaastast muutub Vormsi vallas laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord

Vormsi saarel võib lapsel olla justkui vähem trenne, ringe ja klubisid, kus kooli kõrvalt käia ja meelepärase hobiga tegeleda. Siiski on me lapsed aktiivselt osalemas huvikoolides ja trennnides mandril, me oma andekad juhendajad olnud hakkamas erinevate põnevate ringide nagu keraamika, palliring, judo, tants korraldamisel. See kõik annab võimaluse saare laste elu ja huvihariduse võimaluste mitmekesistamiseks. Oleme aga huvihariduse valdkonda korrastamas, et luua olukord, kus kõigil lastel ja noortel on võimalik süvendatult tegeleda just omale meelepärase alaga. 

Uue huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra järgi arvestatakse iga lapse kohta nö pearaha, mille ulatuses vald tema trennitasud katab. See summa on sama suur kui varem – 90 eurot kuus.  Kui varem toetas vald vaid laste osalemist mandril toimuvates ringides, siis nüüd saab toetust kasutada iga laps vaatamata sellele, kus ring toimub. Nii kohtleb vald võrdselt neid, kes on andekad muusikas, spordis või hoopis kunstis ja loob võrdsemad tingimused ka kohalikele meistritele ja juhendajatele. 

Toetuse taotlemiseks on vaja kuni 19-aastase lapse või noore perel mõelda läbi millistes ringides ja trennides laps osalema hakkab ja nende maksumused näidata huvitegevuse toetuse avaldusel. Avaldusi ootame vanematelt õppeaasta alguses kui trennide ja ringide graafikud on paigas. Loodetavasti juhtub see septembri esimestel nädalatel. Toetuse piirmäära ületava huvitegevuse tasu arveldamine jääb lapsevanema kanda.

Kui laps mingil põhjusel lõpetab huviringis osalemise poole õppeaasta pealt, tuleb sellest valda teavitada, vastasel juhul arvestatakse laps ringis osalejaks õppeaasta lõpuni ja lapsevanemal tekib kohustus toetus tagasi maksta. 

Jätkuvalt arveldab vald Haapsalu linna muusika-, spordi- või kunstikoolis õppivate laste õpilaskoha. 

Uue korra järgi toetab Vormsi vald ka laste osalemist laagris, konkursil või võistlustel kuni 150 euro ulatuses aastas.

 

Rohkem infot:

Janika Viilma, Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist

janika@vormsi.ee, 5303 5222

Vormsi