Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 26. istung toimub esmaspäeval 23. mail 2016. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Laste kultuurilaager

Selgi suvel toimub Vormsil viiepäevane laager „Kodupaiga kultuuriuurija”, kuhu on oodatud kõik Vormsiga seotud poisid ja tüdrukud, lisaks Ruhnu põhikooliealised õpilased vanuses 8 – 15 eluaastat.

Läänemaa ühtne jäätmekava

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016 – 2020 eelnõu avalikustamine toimub alates 3. maist 2016 kuni 17. maini 2016.

Pakkumiskutse Rannatipu

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Sviby külas asuva Rannatipu kat nr 90701:001:0528, pindala 11,05 rendile andmise.