Vormsi valla valimiskomisjoni teade

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on 17. oktoobril 2021. Vormsi valla valimiskomisjon töötab Vormsi vallavalitsuses II korrusel (Külamaja, Hullo, Vormsi vald) 18. august – 12. september 2021 igal tööpäeval kell 9-11 ning 7. ja 9. septembril kell 13-18. Vormsi valla valimiskomisjon koosseis: esimees vallasekretär Eidi Leht aseesimees Riina Nedzelskiene liikmed Malle Hokkonen, Ela Streng ja Ene […]

Vormsi vallavalitsus võtab tööle keskkonna- ja planeeringute spetsialisti

Keskkonna- ja planeeringute spetsialisti hooleks on saare ruumilise planeerimise korraldamine, koordineerimine, Vormsi rikkaliku ja saarele omase elukeskkonna säilimisele kaasaaitamine. Otsime eestvedajat, kes hoolitseb saare ressursside mõistliku kasutamise eest, annab kodanikele nõu ja soovitusi keskkonnasõbraliku maakasutuse osas, järgib planeeringute elluviimist ja aitab viia lõpuni nii üldplaneeringu koostamise kui detailplaneeringute menetlused. Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks: […]

Väikesaarte nimistusse arvatakse kaks uut saart

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kinnitas valitsus täna püsiasustusega väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Mohni ja Viirelaiu. Väikesaar arvatakse nimistusse, kui selle pindala on alla 100 km² ja seal elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul püsivalt igakuiselt vähemalt viis inimest. „Eesti on rikas oma imeliste väikesaarte poolest ning on suur rõõm, et järjest enam […]

Vormsi Vallavolikogu istung reedel, 27. jaanuaril

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 16. istung toimub reedel 27. jaanuaril 2023 kell 14.30 koolituskeskuses Päevakord: Vormsi Vallavolikogu 19.08.2022 määruse nr 9 „Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine (Maris Jõgeva) Vormsi valla lasteaia vanemate poolt kaetava osalustasu määr ja tasumise kord (Maris Jõgeva) Vormsi valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (Maris Jõgeva) Kärre teele […]

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) kuulutab välja konkursi 2022. aasta parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) algatas sotsiaaltöötajate päeva tähistamise traditsiooni Eestis 2007. aastal, et tutvustada inimestele sotsiaaltööd ja tunnustada sotsiaalvaldkonnas töötavaid tublisid inimesi. 2007. aastal korraldas Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW, International Federation of Social Workers) esmakordselt üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise 27. märtsil, millega ühinesid sotsiaaltöötajad kõigis maailmajagudes. 2008. a võttis Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW) vastu otsuse […]

Vormsi valla elanike arv tõusis kaheksa inimese võrra

1. jaanuari 2023 seisuga on Vormsi valla elanikke kokku 452. Võrreldes aasta varasema ajaga on seda kaheksa võrra rohkem. Enam elab Vormsil mehi (265), naisi on üksjagu vähem (187). Vormsil on tööealisi 18-64-aastaseid inimesi 307, 65-aastaseid ja vanemaid on Vormsi elanike seas 102. Kuni 18-aastaseid lapsi ja noori on saare elanike seas 43. Muudatused Vormsi […]