Vormsi valla valimiskomisjoni teade

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on 17. oktoobril 2021. Vormsi valla valimiskomisjon töötab Vormsi vallavalitsuses II korrusel (Külamaja, Hullo, Vormsi vald) 18. august – 12. september 2021 igal tööpäeval kell 9-11 ning 7. ja 9. septembril kell 13-18. Vormsi valla valimiskomisjon koosseis: esimees vallasekretär Eidi Leht aseesimees Riina Nedzelskiene liikmed Malle Hokkonen, Ela Streng ja Ene […]

Veebikärajad: praamiühendus saare ja mandri vahel

Praamiga seotud teemad kütavad alati kirgi: ta käib kas harva, mitte kõige õigematel aegadel, kohti ei jätku kõigile soovijatele ja palju muud. Vormsi valla väike esindus on 2022. aasta suve ja sügise jooksul saanud mitmel korral kokku nii Transpordiameti kui Kihnu Veeteedega, et praamiühendust Vormsi ja mandri vahel paremaks saada. Neli teemat, millest oleme eelkõige […]

Haridustoetused Vormsi vallas

Alanud õppeaastal on Vormsi Lasteaed-Põhikoolis 21 õpilast. Kolm neist esimeses kooliastmes, neli teises ning neliteist kolmandas kooliastmes. Gümnaasiumis õpinguid jätkamas on viis noort. Vormsi vald toetab oma õppureid kooliteed alustades, andeid avastades ning ka haridusteed jätkates. Esimesse klassi astujaid ja Vormsi kooli lõpetajaid toetab vald 200 euroga. Toetus on ühekordne ning selle taotlemiseks on vajalik […]

Valla üldplaneeringu lähteseisukohad ootavad tagasisidet

Valminud on Vormsi valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eeldokument, millega on võimalik valla kodulehel tutvuda.  Tegemist ei ole veel üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekute küsimisega ega üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamisega planeerimisseaduse § 81 tähenduses.  Sellises vormis materjal aitab Vormsi vallavalitsust üldplaneeringu ja KSH konsultatsioonihanke läbiviimisel. Tänu […]

Sotsiaalkindlustusamet pakub riiklikku perelepitusteenust

Alates 1. septembrist käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda pakub sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.  Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest.  „Uuringute ja […]

Kodune kompostimine säästab loodust ja rahakotti

Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad rammu, mida pakub viljakas muld. Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks ise vähese vaevaga valmistada biojäätmetest. Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks on näiteks riknenud puu– ja köögiviljad ja nende koored, munakoored, kohvi– ja […]