Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Turismisektori kesksete digilahenduste toetust tutvustav infoseminar toimub 13. detsembril kell 14. Infoseminaril osalemiseks palume registreeruda siin.

Toetuse sihtgrupiks on IT- ja turismiettevõtjad (sh Eestis registreeritud äriühingud, MTÜ-d, SA-d, kohaliku omavalitsuse üksused ja riigiasutused).

Toetatakse kesksete digilahenduste loomist ja olemasolevate digilahenduste edasiarendamist või kohandamist Eesti turismisektori vajadustele. Projektid tuleb ellu viia turismiettevõtjate ja IT-ettevõtjate koostöös. Taotleja võib olla nii turismisektori ettevõtja kui IT-valdkonna ettevõtja, kuid taotleja peab kaasama oma meeskonda (kas partnerina või teenusena sisse ostma) need kompetentsid, mida taotleja enda organisatsioonis ei ole.

Rohkem infot toetuse kohta: https://www.eas.ee/teenus/turismi-kesksete-digilahenduste-toetus/

Jätkuvalt on avatud turismisektori tootearenduse toetuse taotlemine, ootame taotlusi kuni 5. jaanuarini!

Rohkem infot tootearenduse toetuse kohta: https://www.eas.ee/teenus/turismi-tootearenduse-toetus/

Vormsi