Teade Väikesaarte programmi 2018. aasta taotlusvooru avamisest

Anname teada, et alates 25. veebruarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart,  mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise  ning hakkab jälgima projektide elluviimist.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 25. veebruarist kuni 18. aprillini 2019.Taotluse esitamise tähtaeg on 18.04.2019 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Väikesaarte programmi infopäev toimub 20. märtsil kell 11.00 Riigi Tugiteenuste Keskuse aadressil Lõkke 4, Tallinn II korrus. Infopäevale palume registreeruda hiljemalt 11. märtsiks aadressil Kai.Koord@rtk.ee .

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt:https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm

Lisainfot programmi osas jagab Birgit Diedrichsen, Birgit.Diedrichsen@rtk.ee , tel 6631883.

Link pressiteatele https://www.rtk.ee/uudised/25-veebruaril-avatakse-vaikesaarte-programmi-taotlusvoor

Lugupidamisega

Kai Koord
Arenduskonsultant
Telefon: +372 663 1884
Mob: +372 530 83705
kai.koord@rtk.ee
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10122 Tallinn
telefon +372 663 8200 › faks +372 663 8299
e-post info@rtk.ee › http://www.rtk.ee
Vormsi