TEADE teemaplaneeringu avaliku arutelu edasi lükkamisest

 

Vormsi Vallavalitsus teatab, et  seoses Covid-19 laia levikuga Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avalikku arutelu ei toimu väljakuulutatud ajal, 21.12.2020.

Avalik arutelu on kavandatud pidada veebruaris 2021, täpne aeg ja koht antakse ette teada.

Vormsi