Teade Saxby sadama (muuli ja süvendatava mere osa) detailplaneeringu avalikust väljapanekust 

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel:  www.vormsi.ee

Avalik teave:https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=199901

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga planeeringu avaliku väljapaneku ajal 26.04 kuni 10.05.2021

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10.06.2021 kell 11.15 Hullos Rahvamajas.

Vormsi