Täna, 31.oktoober on viimane päev kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamiseks

Head vormsilased!
Kaasavasse eelarvesse oma idee esitamiseks pole vaja muud kui korra mõelda nendele headele ja vajalikele arendustele, mis on teil olnud pere, mõttekaaslaste või naabritega jutuks. Või puudulevale, mida saarel ringi kõndides või sõites olete märganud.
Vormsi proovib kaasavat eelarvet esimest korda. Kordategemist vajavat ja mõtteid sellest, kuidas avalikku ruumi paremaks saada, on palju. Kaasav eelarve võiks olla me väikese inimeste arvu ja eelarve juures suurepärane moodus otsustada ühiselt selle üle, milline projektidest eelisjärjekorras ette võtta. Teiseks on teiste omavalitsuste kogemus näidanud, et kaasav eelarve toob alati arutellu ka mõne täitsa uue ja seni väljaütlemata mõtte.
Kui tekkinud on kõhklusi, et milline siis ikkagi on see teema või projekt või mõte, mis esitamiseks sobib, tasub inspiratsiooniks vaadata, mida naabrid on teinud. Näiteks siit saab uurida Hiiumaa kaasava eelarve raames ellu viidud projekte ja samalt lehelt leiab ka sellel aastal hääletamisele seatud ideed.
On kindlasti palju ideid ja vajadusi, mis sobivad ideaalselt kaasava eelarve projektina: avalikud tualetid randades ja teistes avalikes kohtades, mänguväljakud väljapool Hullo keskust, metsaradade korrastamine, suplusranna loomine, Sviby ranna korrastamine ujumiskohana, uued spordirajatised, kogunemiskohad külades, ja palju muud.
Kaasava eelarve puhul saab projekte pakkuda välja igaüks ja välja pakutute seast valivad ellu viidava hääletamise teel vähemalt 16-aastased saareelanikud.
Kaasava eelarve raames teostatav projekt peab vastama vaid järgmistele tingimustele:
– see peab olema seotud Vormsi saarega
– see võiks olla koostööd soodustav
– see peab olema ellu viidav 2023. aasta jooksul
– see peab olema avalikus ruumis ja avalikus kasutuses
– see peab kindlasti olema vajalik
– idee elluviimisest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid Vormsi valla eelarvesse ka järgmistel aastatel.
Ootame ideid aadressile vv@vormsi.ee kuni 31. oktoobri hilisõhtuni.
Ideede esitamiseks ei ole vormi, aga tähtis, et kirja saab järgmine:
– mida võiks kuni 5000 euroga ehitada, rajada või teha,
– mis on idee eesmärk (millist vajadust või probleemi see lahendab), kellele on mõte eelkõige suunatud (kes saab kõige enam kasu),
– mis on idee hinnanguline maksumus.
Kui võimalik, lisage kirjeldusele kas asukoha skeem, foto, visand, näide sarnasest objektist mujal või muu, mis aitab te mõtet edasi anda. Lisage ideele ka nimi, märksõna või -lause, mis annab edasi idee olemuse.
Samal lehel avaldame ka esitatud ja hääletamisele suunatud ideed, hääletamiseks kasutame VOLIS-platvormi.
Loodame, et Vormsi esimene kaasav eelarve tekitab edasiviiva arutelu sellest, mis esmajärjekorras saarel ära tegemist vajab. Ja ka seda, et hoolimata esimesest korrast on meil kõigil oma häält andes valikut. Ja loomulikult ka seda, et midagi olulist saab ühiselt otsustatud ja tehtud.
Heade soovidega
Vormsi vallavalitsus
Vormsi