Suuremõisa-Hullo lõik suletud

Maanteeamet teostab riigiteel truubi remonti Prästvike ojal. Planeeritud tööde tegemise aeg 02.-04. 08, kuid tööd võivad lõppeda ka varem.
Ümbersõit  Suurallika tee kaudu.

Vormsi