Rälbyranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Rälbyranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Vormsi vallavalitsus võttis 30.04.2018 istungil korraldusega nr 10K vastu Rälbyranna detailplaneeringu katastriüksusel 90701:001:0323 Rälby külas 5,1 ha suurusel alal.

Planeeritava tegevuse tulemusena korrastatakse maa-ala, rajatakse vajalikud ehitised ja rajatised. Puhkeala koos rannaga on avalikuks kasutuseks.

Käesoleva detailplaneeringuga planeeritavad tegevused vastavad Vormsi valla

üldplaneeringule.

Rälby sadam on kantud Sadamaregistrisse 27.04.2016

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 20.08.– 02.09.2018. Planeeringuga saab tutvuda Vormsi vallavalitsuses esmaspäevast reedeni kl 8–16 ning Vormsi valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=160091

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 07.09.2018 kell 10.00 Vormsi Koolituskeskuses.

Vormsi