PRESSITEADE: Kodukant Läänemaa kuulutab välja konkursi “Läänemaa Aasta Küla 2018”

Kodukant Läänemaa kuulutab välja Läänemaa Aasta Küla 2018 konkursi, et avaldada tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust.

Läänemaa Aasta Küla aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule, mis paikneb Lääne maakonnas ja on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Läänema Aasta Küla tiitlile kandideeriva küla eelduseks on kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul, külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/algatuste edukas elluviimine, ajaloo talletamine, ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega, avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil ning kehtiv või koostamisel küla/külade piirkonna aleviku arengukava.

Kandidaate saab esitada kuni 15. jaanuarini e-posti aadressil laaneliider@kklm.ee, Läänemaa Aasta Küla statuudi ja konkursi ankeedi leiab Kodukant Läänemaa kodulehelt www.kklm.ee.
Läänemaa Aasta Küla saab kingituseks Eesti riigi vimpli koos lipumasti ja paigaldusega.
Läänemaa Aasta Küla 2018 võitja esitatakse Kodukant Läänemaa poolt üleriigilise külaliikumise Kodukant AASTA KÜLA konkursile Läänemaa kandidaadina 2019. aastal. AASTA KÜLA väljakuulutamine toimub 2019. aasta Maapäeval.

Lisainfo: Kaja Karlson, 5817 0479

Lugupidamisega
Maarja Pikkmets
LEADER projektijuht
MTÜ Kodukant Läänemaa
www.kklm.ee
5322 9288

Vormsi