Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 33. istung toimub esmaspäeval, 26. aprillil 2021. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses. Päevakord: Eelnõu: Nõusolek Diby külas Nygosa katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Ene Sarapuu) Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 29. oktoober 2018 otsuse nr 16 muutmine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu: Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine (ettekanne Ene […]

Info talgupäevade “Teeme ära” kohta (01.05.2021)

Koroonapiirangute tõttu toimub tänavu 1. mail üle-eestiline Teeme Ära talgupäev 2+2 vormis Teeme Ära 2+2 talgupäeva meeskond kutsub üles kõiki eestimaalasi korraldama sel kevadel oma isiklik talgupäev pere ringis, et ohutust tagades ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele hoolimist, õlatunnet ning koostegemise rõõmu. Üle-eestiline talgupäev, mis traditsiooniliselt peetakse maikuu esimesel laupäeval, toimub tänavu 1. mail, järgides […]

Kogukonna talgupäev (22.05.2021)

Korraldame kogukonna talgupäeva laupäeval (22.05.2021) ning esimese objektina oleme võtnud sihikule Sireli talu õueala korrastamise. Kui Teil on pakkuda ümbruse kaunistamiseks puid, põõsaid, taimi…võtke ühendust meie ehitusinseneri Riinaga ( tel.52 58 025, riina@vormsi.ee). Suured tänud juba ette ning kena ja päikeselist kevadet!

Teade Saxby sadama (muuli ja süvendatava mere osa) detailplaneeringu avalikust väljapanekust

  Vormsi Vallavalitsus algatas oma 16.märtsi 2020 aasta korraldusega nr 26 K Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 300 m2 suurusel muuli osal ja 0,53 ha suurusel süvendataval merealal. Slipi ja muuli projekteerimisel selgus, et lähtudes asukohast, peab slippi kaitsvat muuli pikendama, seega rekonstrueeritav maht on rohkem kui 33 % säilinud […]