MTÜ Väikesaarte Liit otsib uut tegevjuhti

MTÜ Väikesaarte Liit on püsiasustusega väikesaari esindav organisatsioon, mille tegevus on suunatud väikesaarte arengusuutlikkuse tõstmisele. Organisatsioonis saab tööd:

 

TEGEVJUHT-PROJEKTIJUHT

 

Sinu ülesanne on väikesaarte edulood ja probleemkohad kokku koguda, neid analüüsida, jagada parimaid praktikaid ning leida koostöös erinevate osapooltega lahendused muredele. Tegevjuhina töötad väikesaarte saadikuna, kes esindab püsiasustusega väikesaari riiklikul tasandil. Projektijuhina vastutad otseselt omavalitsuse arendustöö tulemusliku elluviimise eest.

 

Töökoht on Sulle sobilik, kui oled:

 • initsiatiivikas ja entusiastlik;
 • õpi- ja otsustusvõimeline;
 • analüüsimis, algatus- ja planeerimisvõimeline;
 • hea pingetaluvusega ja suudad tegutseda operatiivselt;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
 • võimeline erinevad arvamused koondama ühtseks seisukohaks;
 • võimeline juhtima organisatsiooni kokkulepitud strateegiliste eesmärkide suunas kõiki osapooli arvestavalt;
 • võimeline juhtima arendusprojektide elluviimist, sh ehitusliku laadiga projektide juhtimist, ja Sul pole probleemi ajagraafikutest kinnipidamisega;
 • oskad lugeda Riigi Teatajat;
 • kohanemisvõimeline ja valmis töötama väikesaarel.

 

Kasuks tuleb isikliku auto kasutamise võimalus, kuid kindlasti on vajalik inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil ning arvuti kasutamise oskus, s.h Google- põhiste lahenduste kasutamine, Skype jmt.

 

Töökohal pakutavad tingimused:

 • tegevjuhina koormust kuni 0,2-0,4 ametikohta;
 • projektijuhina koormust alates 0,6-0,8 ametikohta;
 • palgamäär alates 1300 eurot eurot;
 • tööle asumise aeg hiljemalt 13.05.2019;
 • täpsem töökirjeldus kuulutuse lisas.

 

Kandidaatidelt nõutavad dokumendid:

 • kirjalik avaldus, milles on välja toodud kandidaadi palgasoov ning nägemus töökorraldusest;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 

Konkursidokumendid palume saata e-mailile vaikesaarteliit@gmail.com hiljemalt 31.05.2019. Täpsem info telefonil 51 19 242 või e-mail vaikesaarteliit@gmail.com.

 

SEE ON SINU VÕIMALUS TEOSTADA ENNAST TULEMUSLIKULT VÄIKESAARTE HÜVANGUKS!

 

Vormsi