Meeldetuletus maakasutustoetuse taotlemiseks kuni 30.septembrini 2019

Meeldetuletus maakasutustoetuse taotlemiseks kuni 30.septembrini 2019

Maakasutustoetuse saamiseks esitatakse Vormsi vallavalitsusele ajavahemikul 1. kuni 30. september taotlus, millele lisatakse järgmised dokumendid:
1) Taotleja nimele Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud maamaksu teate koopia,
2) Maamaksu täies ulatuses tasumist tõendav maksekorralduse koopia,
3) Maksu- ja Tolliameti tõend võlgnevuste puudumise kohta,
4) Äriühingu puhul ettevõtte kõigi omanike omandiõigust tõendav Äriregistri väljavõte,
5) Üle 7 ha suuruse metsamaa puhul koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.
Määruse leiab: Maakasutustoetuse maksmine  https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013

 

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi