KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 8. istung toimub esmaspäeval, 14. mail 2018. a kell 9.00 Hullo
koolituskeskuses.

1. Eelnõu: Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
2. Eelnõu: Maaelu ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
3. Eelnõu: Maaelu ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine
4. Eelnõu: Püsiasustusega väikesaarte komisjoni Vormsi saare esindaja valimine
5. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees
Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7
päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi