KUTSE VOLIKOGULE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 19. istung toimub reedel 21. juunil 2019. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:
1. Eelnõu: Vormsi valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (ettekanne Ene
Sarapuu).
2. Vormsi valla arengukava 2019-2030 esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu
suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
3. Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 esimene lugemine (ettekanne Ene
Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
4. Eelnõu: Eesti Linnade ja Valdade Liidus liikmena osalemine ning selle üldkogule ja
volikogusse Vormsi valla esindajate nimetamine (ettekanne Ivo Sarapuu).
5. Ettepanek Vormsile discgolfi väljaku rajamiseks (ettekanne Tanel Viks).
6. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse
punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi