Kutse volikogu istungile

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 38. istung toimub esmaspäeval 25. septembril 2017. a kell 9.00 Hullo koolituskeskuses.

  1. Eelnõu: Rumporanna detailplaneeringu vastuvõtmine (ettekanne Tanel Viks).

  2. Eelnõu: Detailplaneeringu algatamine Förby külas Förbyranna, Mere ja Jaagu katastriüksusel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH mittealgatamine (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.

  3. Eelnõu: Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
  4. Eelnõu: Jaoskonnakomisjoni moodustamine (ettekanne Eidi Leht).

  5. Eelnõu: Vormsi valla arengukava muutmine (ettekakanne Tanel Viks).

  6. Eelnõu: Vormsi valla eelarve strateegia aastateks 2017-2021 (ettekanne Tanel Viks).
  7. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi