Kutse avalikule koosolekule

Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjon ning haridus- ja sotsiaalkomisjon korraldavad esmaspäeval, 3. oktoobril kell 15.00 vallavamaja koosolekute ruumis ühise avaliku koosoleku.

Arutusele tulevad küsimused:

1. Vormsi pensionäride seltsingu märgukiri;

2. Vormsi sotsiaalvaldkond täna ja homme (ettekandja Meeme Veisson);

3. Eelnõu: Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 tutvustamine ja arutelu (ettekandja Tanel Viks);

4. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 tutvustamine ja arutelu (ettekandja Tanel Viks);

5. Muud küsimused.

Info telefonidel:

Haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Andres Koch tel. 505 2342

Kultuuri- ja noorsookomisjoni aseesimees Anu Streng tel. 506 0745

Vormsi